søndag 6. januar 2013

Hvorfor blir dette med religion i skoler og barnehager så vanskelig?

Jada. Jeg vet at sammensetningen av barn i skoler og barnehager representerer mange flere religioner og livssyn enn noen gang. At det kan være en utfordring. At vi skal respektere hverandres ståsted. Det skulle også bare mangle!

Hva jeg ikke forstår er hvorfor det skal gi begrunnelse for å gjøre skoler og barnehager så livssynsnøytrale som mulig. Leser om foreldregruppen som har sørget for å få bordverset tilbake i klasserommet. Har også lest bloggen til en barnehageansatt som uttrykker uro over hvordan oppmerksomhet rundt julefeiringer skal virke på barn som ikke feirer jul.

Det må da være mulig å gjøre både og? Beholde religion i skolen, men med flere religioner og livssyn representert.

Gjøre fag av det og bruke noen øyeblikk i matematikktimene for å regne ut prosentvis hvor mange i landet som hører til de forskjellige religionene, og så bruke resultatet til å fordele dager med de forskjellige bordversene, eller markeringer av høytider. Det skulle ikke være vanskelig å koble både samfunnsfag og religionsfag på et sånt prosjekt.

For livssynsnøytral, hva er nå egentlig det? Hvordan skal en kunne være sikker på at det ikke ligger en ideologi eller tankeretning bak de valgene som blir gjort? Skole og barnehage er vel ment å gjøre barn skikket til å møte verden på en god måte og med god ballast. Da må det vel være bedre å lære om mangfoldet som faktisk er der, enn å late som om det ikke finnes?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar